Kérjük válasszon:
Leadec globális
Menj a főoldalra
HU

Ezen a linken vagy bármikor megváltoztathatja az adatvédelmi beállításokat ezen a linken keresztül, amelyet bármikor megtalálhat weboldalunk bal alsó sarkában: Adatvédelmi beállítások


Kérlek válassz:

 • Tájékoztatás weboldalunk látogatóinak adatvédelméről:  
  Olvass tovább
 • Az érdekelt felek átláthatósága és tájékoztatási kötelezettségei a Leadec ügyfelek számára:  
  Olvass tovább
 • Adatvédelmi tájékoztatás a pályázati folyamathoz
  Olvass tovább

Tájékoztatás weboldalunk látogatóinak adatvédelméről

Üdvözöljük weboldalunk felkeresése alkalmából, és köszönjük cégünk iránti érdeklődését. Nagyon komolyan vesszük személyes adatai védelmét. Adatait a személyes adatok védelméről szóló jogszabályi előírásoknak, különösen az EU általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) és a vállalatunkra érvényes országspecifikus rendelkezéseknek megfelelően kezeljük.

 

Az adatvédelmi nyilatkozat segítségével átfogó tájékoztatót nyújtunk Önnek személyes adatainak a Leadec Holding BV & Co. KG általi kezeléséről és az Önt megillető jogokról. A személyes adatok olyan információk, amelyek lehetővé teszik a természetes személy azonosítását. Személyes adatai közé mindenekelőtt neve, születési dátuma, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe tartozik, továbbá az IP címe is. Anonim adatokról akkor van szó, ha nem állapítható meg az érintettre vonatkozó személyes hivatkozás.

Felelős személy és adatvédelmi tisztviselő

Cím:

Leadec Holding BV & Co. KG, Meitnerstraße 11, 70563 Stuttgart, Németország

 

Kapcsolat:

Tel.: +49 711 7841-0, fax: +49 711 7841-160, info@leadec-services.com

 

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:

Adatvédelemmel kapcsolatos kérdésekkel forduljon a következő címhez: dataprivacy.DE*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@leadec-services.com

 

Az érintettek jogai

Szeretnénk tájékoztatni Önt érintetti jogairól. Ezeket a jogokat a GDPR 15–22. cikkei szabályozzák. A cikkek címe:

 

 • A hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk),
 • A törléshez való jog (GDPR 17. cikk),
 • A helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk),
 • Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk),
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk),
 • Az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk).

A jogok érvényesítése érdekében forduljon a következő címhez: dataprivacy.DE*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@leadec-services.com. Ugyanezt a címet keresse akkor is, ha vállalatunk adatkezelésével kapcsolatban van kérdése. Önnek jogában áll panaszt benyújtani az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz is.

A tiltakozáshoz való jog

A tiltakozáshoz való jog kapcsán vegye figyelembe a következőket: Ha személyes adatait közvetlen hirdetési célokból kezeljük, joga van indokolás nélkül bármikor tiltakozni az ilyen adatkezelés ellen. A tiltakozáshoz való jog vonatkozik a profilalkotásra is, amennyiben ez a közvetlen hirdetéssel függ össze.

 

Ha tiltakozik a közvetlen hirdetési célú adatkezelés ellen, akkor nem kezeljük személyes adatait ilyen célra a továbbiakban. A tiltakozás ingyenes, informálisan történhet, lehetőleg erre a címre nyújtandó be: dataprivacy.DE*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@leadec-services.com.

 

Abban az esetben, ha adatait jogos érdekek védelmére kezeljük, bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen a személyes helyzetéből eredő okokra hivatkozva; ez a rendelkezéseken alapuló profilalkotásra is vonatkozik.

 

A továbbiakban már nem kezeljük személyes adatait, kivéve, ha bizonyítani tudjuk az adatkezelés olyan kényszerítő erejű, jogos okait, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben vagy ha az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.

Az adatkezelés célja és jogszerűsége

Személyes adatainak kezelése során be kell tartani a GDPR, a BDSG /szövetségi adatvédelmi törvény/ (új) és az összes többi vonatkozó adatvédelmi rendelkezés szabályait. Az adatkezelés jogszerűségét elsődlegesen a GDPR 6. cikke szabályozza.

 

Ipari szolgáltató specialistaként az Ön adatait üzleti tevékenység megkezdésére, szerződéses és jogi kötelezettségek teljesítésére, szerződéses jogviszony megvalósítására, termékek és szolgáltatások ajánlatba adására, valamint az ügyfélkapcsolatok megerősítésére használjuk, ami marketing célú elemzéseket és közvetlen hirdetési tevékenységet is tartalmazhat.

 

Az Ön beleegyezése az adatvédelmi törvény értelmében engedély előírását is jelenti. Ennek körében tájékoztatjuk az adatkezelés céljairól és visszavonási jogáról. Ha a hozzájárulás a személyes adatok különleges kategóriáinak kezelésére is vonatkozik, akkor erre kifejezetten felhívjuk figyelmét a hozzájárulásban.

 

A GDPR 9. cikk (1) bekezdése értelmében személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése csak akkor valósul meg, ha jogszabályi előírások alapján szükséges és nincs ok azt feltételezni, hogy Önnek az adatkezelés kizárásával kapcsolatos jogos érdeke elsőbbséget élvezne. Személyes adatok különleges kategóriáira vonatkozó, jogos érdekeken alapuló adatkezelés jelenleg nem zajlik.

Adatszolgáltatási kötelezettség

Különféle személyes adatok lehetnek szükségesek kötelmi jogviszony alapításához, végrehajtásához, megszüntetéséhez és/vagy a kapcsolódó szerződéses és jogi kötelezettségek teljesítéséhez. Ugyanez vonatkozik weboldalunk és az általa rendelkezésre bocsátott különféle funkciókra használatára.

 

Meghatározott esetekben, törvényi előírások alapján adatokat is kell gyűjteni, ill. hozzáférhetővé tenni. Felhívjuk figyelmét, hogy például az Ön kérése nem dolgozható fel vagy nem hajtható végre az alapul szolgáló kötelmi jogviszony adatainak rendelkezésre bocsátása nélkül.

Automatizált egyedi döntések

Jelenleg nem használunk tisztán automatizált kezelési folyamatokat a döntéshozatalhoz.

Az adatok kategóriái, forrásai, származása

A mindenkori kontextus határozza meg, hogy milyen adatokat kezelünk: Ez attól függ, hogy pl. Ön ír-e kérdést kapcsolatfelvételi űrlapunkra, küld-e megkeresést vagy jelentkezést stb. Felhívjuk figyelmét, hogy különleges adatkezelési helyzetekhez is adhatunk információkat megfelelő külön helyen, pl. jelentkezési iratok feltöltésekor.

 

Weboldalunk meglátogatásakor a következő adatokat gyűjtjük és kezeljük:

 

 • internetszolgáltató neve,
 • adatok arról a weboldalról, amelyről hozzánk látogat,
 • alkalmazott webböngésző, alkalmazott operációs rendszer,
 • az internetszolgáltató által Önhöz hozzárendelt IP cím,
 • kért fájlok, átvitt adatmennyiség, letöltések/fájlexport,
 • információ a weboldalunkon keresztül felkeresett weboldalakról, dátummal és idővel együtt.

A technikai biztonság érdekében (különösen a támadási kísérletek elhárítására) ezeket az adatokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontjának megfelelően tároljuk. Legkésőbb 7 nap elteltével anonimizál az IP cím lerövidítésével, hogy ne legyen beazonosítható a felhasználó. Kérjük, vegye figyelembe az alábbi külön megjegyzéseket is a webes nyomkövető eszközök használatáról.

 

Hirdetési műveleteknél a következő adatokat kezelhetjük: 

 

Cím- és elérhetőségi adatok, a kampánytól, ill. a kommunikációs csatornától függően (posta, e-mail stb.). Kérjük, vegye figyelembe az alábbi, a hirdetésekkel kapcsolatos információkat.

 

Kapcsolattartási igény keretében a következő adatokat kezelhetjük:

 

Név, elérhetőségi adatok (pl. e-mail cím) és adatok az Ön igényeiről és érdeklődési köreiről. Kérjük, vegye figyelembe a kapcsolattartási kérdésekről szóló külön információkat.  

 

A következő adatokat kezeljük online kérelmeknél:

 

Ebben az összefüggésben kérjük, vegye figyelembe azokat a különleges adatvédelmi tudnivalókat, amelyeket nem ebben a dokumentumban, hanem a megfelelő helyen bocsátunk a kérelmezők rendelkezésére.

Az adatok címzettjei/a címzettek kategóriái

Cégünkön belül biztosítjuk, hogy csak azok kapják meg az Ön adatait, akiknek ezekre szerződéses és törvényi kötelezettségek teljesítéséhez van szükségük. A vállalatcsoporton belüli adatátvitel az alkalmazandó törvényekkel összhangban történik, és ugyanez érvényes a nemzetközi adatátvitelekre is.

 

Ezenkívül szakmai osztályainkat külső szolgáltatók támogatják feladataik ellátásában. A szükséges adatvédelmi szerződéseket minden olyan szolgáltatóval megkötöttük, akik cégünk nevében személyes (kérelmezői, érdeklődői, munkavállalói vagy pályázói) adatokat kezelnek.

Harmadik országba átadás/harmadik országba átadás szándéka

Adatátvitelre harmadik országokba (az Európai Unión vagy az Európai Gazdasági Térségen kívül) csak akkor kerül sor, ha ez a kötelmi jogviszony végrehajtásához szükséges, törvény írja elő vagy ha Ön a beleegyezését adta nekünk. Az adatvédelmi szint betartását elsődlegesen megfelelő adatvédelmi szerződés garantálja.

 

A személyes adatokat külső szolgáltatók, valamint a vállalatszövetségbe tartozó konszern-, ill. társult vállalatok egyaránt megkapják, amelyek egy része az Európai Gazdasági Térségen kívül található, pl. az Egyesült Államokban, Brazíliában, Indiában vagy Kínában. A Leadec telephelyeiről weboldalunkon található áttekintés.

 

Az adatvédelem szintjének betartását garantálják pl. az EU általános szerződési záradékok vagy a GDPR 44. cikkétől kezdődő más megfelelő garanciák.

Átadás harmadik feleknek

Adatait harmadik félnek csak a törvényi rendelkezések keretein belül vagy megfelelő beleegyezéssel adjuk tovább. Egyéb esetben csak akkor kerülnek adatai harmadik felek számára továbbításra, ha a kötelező jogszabályi rendelkezések (külső szervek, pl. felügyeleti hatóságok vagy bűnüldöző hatóságok számára történő átadás) miatt vagyunk erre kötelesek.

Az adatok tárolási időtartama

Adatait addig tároljuk, amíg az az adatkezelés céljához szükséges. Felhívjuk figyelmét, hogy számos megőrzési időszak előírja, hogy az adatokat továbbra is (kötelezően) tárolják. Ez különösen vonatkozik a kereskedelmi- vagy adótörvények szerinti őrzési kötelezettségekre (pl. kereskedelmi törvénykönyv, illetéktörvénykönyv stb.).

 

Ha nincs további őrzési kötelesség, az adatokat a cél elérése után automatikusan törlik. Egyebekben további őrzésre csak meghatározott esetekben kerül sor, például, ha Ön engedélyt adott nekünk erre vagy ha jogviták keretében adatokra van szükség bizonyíték céljára. Kérjük, vegye figyelembe a törvényi elévülési időket is, amelyek akár harminc évet is jelenthetnek; az általános elévülési idő három év.

Biztonságos adatátvitel

Megfelelő technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmazunk annak érdekében, hogy az általunk tárolt adatokat a lehető legjobban megvédjük a véletlen vagy szándékos manipulációtól, elvesztéstől, megsemmisüléstől vagy illetéktelen személyek hozzáférésétől. A biztonsági szinteket a biztonsági szakértőkkel együttműködve folyamatosan ellenőrizzük és az új biztonsági előírásokhoz igazítjuk.

 

A weboldalunkról és a weboldalunkra történő adatcsere minden esetben titkosított. HTTPS-t kínálunk weboldalunk átviteli protokolljaként, minden esetben a titkosítási protokollok használatával. Ezen felül titkosított továbbítást kínálunk felhasználóinknak kapcsolatfelvételi űrlapoknál, valamint titkosított kérelmek esetén. Ezenkívül alternatív kommunikációs csatornák használatára is van lehetőség (pl. postai út).

Hirdetési célok meglévő ügyfelek számára (GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. szakasz f) pont)

A Leadec érdekében áll az ügyfelekkel való kapcsolattartás, valamint részükre információk és ajánlatok küldése termékeinkről, szolgáltatásainkról, akcióinkról, rendezvényeinkről és céges híreinkről. Azért kezeljük adatait, hogy megfelelő információkat és ajánlatokat küldhessünk Önnek, amennyiben ez megengedett.   

 

Ha Ön ezt nem kéri, bármikor kifogásolhatja személyes adatainak közvetlen hirdetési célokra történő felhasználását; ez vonatkozik a profilalkotásra is, amennyiben az a közvetlen hirdetéssel kapcsolatos. Ha kifogást nyújt be, a továbbiakban nem kezeljük adatait ilyen célra.

 

A kifogást indokolás nélkül, díjmentesen és informálisan lehet benyújtani és lehetőleg e-mailben kell elküldeni a dataprivacy.DE@leadec-services.com vagy postai úton a Leadec Holding BV & Co. KG-hez (Meitnerstraße 11, 70563 Stuttgart, Németország) címre.

Kapcsolatfelvételi űrlap/megkeresések (GDPR 6. cikk, (1) bekezdés, 1. szakasz, f), b) pont)

Weboldalunkon kapcsolatfelvételi űrlap található, amellyel elektronikus úton kapcsolatba léphet velünk. Ha a kapcsolatfelvételi űrlap segítségével ír nekünk, akkor a kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatokat azért kezeljük, hogy felvegyük Önnel a kapcsolatot és válaszoljunk kérdéseire, kívánságaira.

 

Itt betartjuk az adatminimalizálás elvét, mivel Önnek csak azokat az adatokat kell megadnia, amelyekre feltétlenül szükségünk van az Önnel való kapcsolatfelvételhez. Ezek az adatok: név, e-mail cím és az üzenetmező.

 

Ezenkívül az Ön IP címét technikai okokból és jogi védelem céljából kezeljük. Az összes többi adat nem kötelező mező, megadása opcionális (pl. azért, hogy kérdéseire egyedi választ kapjon).

 

Ha e-mailben veszi fel velünk a kapcsolatot, akkor az e-mailben közölt személyes adatait kizárólag a megkeresés feldolgozásának céljára és időtartamára kezeljük. Ha nem a felajánlott űrlapokat használja a kapcsolatfelvételhez, nem gyűjtünk további adatokat.

Hírlevél (GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. szakasz a), f) pont)

Ha meglévő ügyfélként még nem kapott tőlünk hírlevelet, regisztrálhat weboldalunkon, hogy ingyenesen megkapja. A regisztrációkor megadott e-mail címet, valamint vezeték- és utónevét használjuk fel a személyre szabott hírlevél elküldéséhez.


Itt betartjuk az adatminimalizálás elvét, mivel csak az e-mail cím, valamint a vezeték- és az utónév megadása kötelező.

 

A hírlevelek e-mail útján történő elküldéséhez általában az úgynevezett kettős opt-in eljárást alkalmazzuk. Ez azt jelenti, hogy csak akkor kap rendszeresen hírlevelet, ha előzetesen kifejezetten megerősítette, hogy aktiváljuk a hírlevél-szolgáltatást. Ez úgy történik, hogy értesítő e-mailt küldünk Önnek és megkérjük, erősítse ezt meg az e-mailben található hivatkozásra kattintva, hogy hírlevelünket erre az e-mail címre szeretné megkapni.

 

Természetesen bármikor leiratkozhat a hírlevélben található leiratkozási lehetőség használatával és ezzel visszavonhatja a továbbiakra vonatkozó beleegyezését. Arra is lehetőség van, hogy közvetlenül ezen a címen: dataprivacy.DE*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@leadec-services.com bármikor leiratkozhasson a küldésről.

 

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. szakasz a) és f) pontjával, valamint a 7. § (3) bekezdéssel összhangban történik. Bármikor élhet érintetti jogaival. Ha bármilyen kérdése van, lépjen velünk kapcsolatba ezen a címen: dataprivacy.DE*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@leadec-services.com.

Álláspályázatok

Az álláspályázókra vonatkozó adatvédelmi információk külön webhelyen találhatók: Adatvédelmi tájékoztatás a pályázati folyamathoz

Sütik (GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. szakasz a), f) pont)

Weboldalunk több helyen úgynevezett sütiket használ. Ezek arra szolgálnak, hogy kínálatunkat felhasználóbarátabbá, hatékonyabbá és biztonságosabbá tegyék. A sütik kis szöveges fájlok, amelyeket az Ön eszközére helyeznek és ott elmentik. Jogos érdekünk alapján (GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. szakasz f) pontja) a weboldal üzemeltetéséhez és működése biztosításához technikailag szükséges sütiket állítjuk be.

 

Ezenkívül az Ön beleegyezésével más sütiket is beállítunk. Az ilyen sütik lehetővé teszik számunkra annak elemzését, hogy hogyan használják weboldalunkat a felhasználók. Így a weboldal tartalmát a látogatók igényeinek megfelelően alakíthatjuk ki. Ezenkívül a sütik lehetővé teszik számunkra adott hirdetés hatékonyságának mérését és például a tematikus felhasználói érdeklődés függvényében történő elhelyezését. Ennek jogszerűségét az Ön hozzájárulása alapozza meg (GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. szakasz a) pont).

 

A következő sütiket használjuk:

 

Saját sütik:

 

Az ilyen típusú sütiket közvetlenül a Leadec Holding BV & Co. KG ellenőrzi. A céltól függően ezek – a munkamenet befejezése után is – folyamatosan megmaradnak (úgynevezett tartós sütik, pl. opt-out megvalósítása) vagy a böngésző bezárásával törlődnek (ún. session cookie-k /munkamenet sütik/, amelyek csak egyetlen böngésző-munkamenetre érvényesek).

 

Harmadik fél sütik:

 

Az ilyen típusú sütiket harmadik felek ellenőrzik. Harmadik fél szolgáltatóknak azokat nevezzük, akik más weboldalakon hirdetési bannereket (szalaghirdetéseket) helyeznek el, különösen a Leadec Holding BV & Co. KG számára. Ezek sütiket használnak pl. annak az információnak a továbbítására, hogy az Ön által beengedett szalaghirdetés vásárlást eredményezett (pl. konverziókövetés).

 

Itt úgynevezett ideiglenes/állandó sütiket használunk, amelyek a megadott idő (általában 6 hónap) után automatikusan törlődnek. Az ideiglenes és az állandó sütiket egyaránt az Ön eszközén tároljuk és a megadott idő elteltével maguktól törlődnek. Partnercégeink sütijeik álneveket és többnyire még névtelen adatokat is tartalmaznak. Lehetővé teszik partnereink számára annak követését, hogy mely termékeket tekintette meg, vásárolt-e valamit, mely termékeket kereste stb. Eközben néhány hirdetési partnerünk információkat gyűjt a weboldalakon arról is, hogy Ön mely oldalakat látogatta meg korábban vagy például mely termékek iránt érdeklődött. Ez lehetővé teszi a személyre szabott hirdetések megjelenítését. Az álneves adatokat soha nem fésülik össze az Ön személyes adataival.

 

A sütik beállítása és az ilyen eszközök használata előtt az Ön hozzájárulását kérjük a süti-szalaghirdetések megjelenítéséhez. Akkor is, ha beleegyezését adta, természetesen később is indoklás nélkül bármikor visszavonhatja az adatvédelmi beállítások segítségével https://www.leadec-services.com#cmpscreencustom.

A legtöbb webböngésző automatikusan fogadja el a sütiket. Az eszközén lévő sütiket a böngésző beállításai vagy szoftver segítségével természetesen manuálisan is kikapcsolhatja, korlátozhatja vagy törölheti.

 

Kérjük, figyeljen a következőkre: ha kikapcsolja a sütik beállítását, előfordulhat, hogy weboldalunk nem minden funkciója használható teljes mértékben.

Felhasználói profilok/webkövető folyamat

etracker

 

A weboldal szolgáltatója a hamburgi etracker GmbH (www.etracker.com) szolgáltatásait használja a felhasználói adatok elemzésére. Erre sütiket használ, amelyek lehetővé teszik a weboldal látogatóinak statisztikai elemzését. A sütik kis szöveges fájlok, amelyeket az internet-böngésző a felhasználó eszközén tárol. Az etracker sütik nem tartalmaznak olyan információt, amely lehetővé tenné a felhasználó azonosítását.

 

A látogatói adatok tárolásakor elsődlegesen a látogatók IP címét, eszköz- és domainadatait csak rövidített formában vagy titkosítva tárolják, így nem lehet visszakövetkeztetni az egyes látogatókra. Az etracker semmilyen más célra nem használja az adatokat, nem kombinálja más adatokkal és nem továbbítja harmadik feleknek.

 

Az etrackerrel generált adatokat kizárólag Németországban kezeli és tárolja cégünk nevében az etracker, ezáltal szigorú német és európai adatvédelmi törvények és előírások vonatkoznak rájuk. A sütik 720 nap elteltével törlődnek.

 

Az adatkezelés jogszerűségét az EU általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés 1. szakasz a) pontja szabályozza és az Ön aktív hozzájárulását igényli.

Előremenő hatállyal bármikor visszavonhatja hozzájárulását. Ehhez egyszerűen nyissa meg beleegyezési sávunkat (Consent-Banner) és törölje a megfelelő süti(ke)t. Felhívjuk figyelmét, hogy a beleegyező sáv (Consent-Banner) beállításainak módosítását minden eszközön külön el kell végezni.

 

Adatvédelmi beállítások

 

Az etracker adatvédelméről további információk itt találhatók: www.etracker.com/datenschutz.

 

Google Analytics

 

A weboldal az Ön beleegyezése alapján a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. szakasz a) pontjának megfelelően a Google Analytics, a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország („Google”) webelemző szolgáltatását használja. A Google Analytics úgynevezett cookie-kat, magyarul: sütiket, szövegfájlokat használ, melyek tárolása az Ön számítógépén történik és a weboldal használatának Ön általi elemzését teszik lehetővé. A sütik által létrehozott, a weboldal használatáról szóló információk rendszerint a Google amerikai szerverére kerülnek, ott tárolják őket. Az IP-anonimizálás aktiválásával ezen a weboldalon az Ön Google IP címét azonban az Európai Unión tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló egyezmény egyéb szerződéses államaiban jelenleg lerövidítik. A teljes IP cím csak kivételes esetben kerül továbbításra a Google amerikai szerverére, ahol lerövidítik. A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra használja, hogy értékelje a weboldal használatát, jelentéseket állítson össze a weboldal aktivitásairól, valamint további, a weboldal és az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson a weboldal üzemeltetője részére. A Google Analytics keretén belül az Ön böngészőjéről átadott IP címet nem kapcsolják össze a Google más információival, adataival.

 

A munkamenetek és a kampányok meghatározott idő után véget érnek. Alapértelmezés szerint a munkamenetek 30 perc inaktivitás után, a kampányok pedig hat hónap elteltével fejeződnek be. A felhasználók személyes adatait 14 hónap elteltével törlik vagy anonimizálják.

 

A felhasználási feltételekkel és a Google adatvédelmével kapcsolatos további információk itt találhatók: www.google.com/analytics/terms/de.html és

https://policies.google.com/?hl=de 

 

Ön a sütik elmentését a böngészőszoftver megfelelő beállításával akadályozhatja meg; felhívjuk azonban a figyelmet, hogy ilyen esetben előfordulhat, hogy nem használható a weboldal valamennyi funkciója teljes mértékben.

 

Ezen túlmenően megakadályozhatja a süti által létrehozott adatok és a weboldal Ön általi használatára vonatkozó adatok (az Ön IP címét is beleértve) gyűjtését a Google-n, továbbá az adatok Google általi kezelését olyan módon, hogy a következő hivatkozással elérhető böngésző-plugint letölti és telepíti [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de].

 

Előremenő hatállyal bármikor visszavonhatja hozzájárulását. Ehhez egyszerűen nyissa meg beleegyezési sávunkat (Consent-Banner) és törölje a megfelelő süti(ke)t. Felhívjuk figyelmét, hogy a beleegyező sáv (Consent-Banner) beállításainak módosítását minden eszközön külön el kell végezni.

 

Adatvédelmi beállítások

 

Szeretnénk felhívni figyelmét arra, hogy a Google Analytics a „gat._anonymizeIp” kóddal bővült ezen a weboldalon annak érdekében, hogy biztosítsa az IP címek névtelen gyűjtését (ún. IP-maszkolás).

 

A Google Analytics segítségével kizárólag statisztikai célokra értékeljük a Google Ads Konverzió és a Google Ad Manager adatait (lásd alább a Google Ads Konverziót és a Google Ad Manager-t is), valamint a Google hirdetési funkcióinak adatait. Ha ezt nem szeretné, kikapcsolhatja a hirdetési beállítások kezelőjével (https://www.google.de/settings/ads vagy https://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=de).

Google Ads Conversion

A weboldal a Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország) Google Ads online hirdetési programját használja (a továbbiakban: Google). Az úgynevezett konverziókövetést használjuk a Google Ads keretében. Személyes adatai kezelésének jogszerűségét az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. szakasz a) pont) alapozza meg.

 

Ha rákattint a Google által elhelyezett hirdetésre, azzal beállít egy konverziókövető sütit. Ezeket a hirdetéseket a Google úgynevezett „Ad Server”-en (hirdetésszerver) keresztül juttatja el. A sütik kis szöveges fájlok, amelyeket az internetes böngésző a felhasználó számítógépén tárol. Ezek a sütik 30 nap elteltével elveszítik érvényességüket, és nem szolgálnak a felhasználók személyes azonosítására. Ha a felhasználó ezen a weboldalon meghatározott oldalakat látogat meg és a süti még nem járt le, a Google és mi láthatjuk, hogy a felhasználó rákattintott a hirdetésre és a süti átirányította erre az oldalra. Minden Google Ads-ügyfél más sütit kap. A sütik nem követhetők a Google Ads ügyfeleinek weboldalain keresztül. A konverziós süti használatával nyert információkat konverziós statisztikák készítésére használják azon Google Ads-ügyfelek számára, akik a konverziókövetést választották. Az ügyfelek megtudják azoknak a felhasználóknak a számát, akik rákattintottak a hirdetésükre és akiket a konverziókövető címkével ellátott oldalra irányítottak át. Az ügyfelek nem kapnak azonban olyan információt, amellyel a felhasználókat személyesen lehetne azonosítani.

A Google Ads-ről és a Google konverziókövetésről további információt a Google adatvédelmi irányelveiben talál: www.google.de/policies/privacy/.

 

Beállíthatja böngészőjét úgy, hogy tájékoztatást kapjon a sütik beállításáról és csak egyedi esetekben engedélyezze a sütik használatát, bizonyos esetekben vagy általában kizárja a sütik elfogadását és aktiválja a sütik automatikus törlését a böngésző bezárásakor. Ha kikapcsolja a sütiket, korlátozott lehet a weboldal működése.

Továbbá előremenő hatállyal bármikor visszavonhatja hozzájárulását. Ehhez egyszerűen nyissa meg beleegyezési sávunkat (Consent-Banner) és törölje a megfelelő süti(ke)t. Felhívjuk figyelmét, hogy a beleegyező sáv (Consent-Banner) beállításainak módosítását minden eszközön külön el kell végezni.

 

Adatvédelmi beállítások

 

A Google által biztosított plug-in-eket (beépülő modulokat) az alábbi hivatkozással is telepítheti: https://www.google.com/settings/ads/plugin

 

További információt az adatok Google általi felhasználásáról, a beállítási és kifogásolási lehetőségekről a Google adatvédelmi nyilatkozatában (https://policies.google.com/technologies/ads), valamint a Google hirdetéseinek megjelenítésére vonatkozó beállításokban talál (https://adssettings.google.com/authenticated).

Google Ads Remarketing

Vállalatunk a Google Ads szolgáltatások remarketing funkcióját használja. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy weboldalunk felhasználói a Google hirdetési hálózatának más weboldalain (például a Google keresőben vagy a YouTube-on) olyan hirdetéseket jelenítsenek meg, amelyek az Ön érdeklődéséhez igazodnak. Ebből a célból értékelik az Ön weboldalainkkal folytatott interakcióját, például azt, hogy milyen tartalom érdekli Önt, miután meglátogatta weboldalunkat, hogy más felkeresett weboldalakon is láthasson az érdeklődésének megfelelő hirdetéseket. Ebből a célból a Google sütiket tárol azon az eszközön, amellyel felkeresi a Google szolgáltatásait vagy weboldalait a Google Display hálózaton. Ezek a sütik rögzítik a weboldal Ön általi felkereséseit. A sütik ilyenkor azonosítják a meghatározott eszköz webböngészőjét, de az adott személyt, azaz Önt, mint felhasználót nem.

 

A leírt eszközök használata miatt böngészője automatikusan közvetlen kapcsolatot létesít a Google szervereivel, amelyek Európán kívül (az Egyesült Államokban) is lehetnek. Vállalatunknak nincs ráhatása az Ön azon adataira és az adatok további felhasználására, amelyeket a Google gyűjtött ezen eszköz használatával. Tudomásunk szerint a Google az Ads Conversion segítségével információt kap arról, ha Ön lekérte internetes megjelenésünk bizonyos tartalmait vagy valamelyik hirdetésünkre kattintott. Ha regisztrációja van valamelyik Google-szolgáltatásnál, a Google hozzárendelheti a látogatást az Ön fiókjához/fiókjaihoz. Lehetséges azonban az is, hogy a Google megtudja és kezeli az Ön személyes adatait (pl. IP címét) úgy is, ha Önnek nincs fiókja egyetlen Google-szolgáltatásnál sem vagy ha van is fiókja, de nincs bejelentkezve.

 

A sütikről szóló általános információk az adatvédelmi nyilatkozatban, a „Cookies” alatt találhatók.  A Google adatvédelméről szóló információk itt találhatók: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy, és a következő módszerrel megakadályozhatja meg a követést:

 • Végezze el a megfelelő beállítást a böngészőben a harmadik féltől származó sütik elutasításához. Ezután nem fog harmadik féltől származó hirdetéseket kapni
 • Telepítse a Google által biztosított plug-in-t (beépülő modult) a következő hivatkozással: https://www.google.com/settings/ads/plugin
 • http://www.aboutads.info/choices hivatkozással kikapcsolhatja az érdeklődéssel kapcsolatos hirdetéseket azoktól a szolgáltatóktól, akik részt vesznek a „About Ads” önszabályozó kampányban. Eközben törlődik a beállítás, ha törli a sütiket.
 • A harmadik féltől származó sütiket a Firefox, az Internet Explorer vagy a Google Chrome böngészőiben a http://www.google.com/settings/ads/plugin hivatkozással kapcsolhatja ki véglegesen.
 • A „consentmanager” hozzájárulás-kezelő eszközünkben utasítsa el a jóváhagyását.

Ha azonban az említett lehetőségek egyikét választja, előfordulhat, hogy nem tudja teljes mértékben használni oldalainkat.

 

Az adatkezelés jogszerűségét az Ön hozzájárulása (GDPR 6 cikk (1) bekezdés 1. szakasz a) pont) alapozza meg. Előremenő hatállyal bármikor visszavonhatja hozzájárulását. Ehhez egyszerűen nyissa meg beleegyezési sávunkat (Consent-Banner) és törölje a megfelelő süti(ke)t. Felhívjuk figyelmét, hogy a beleegyező sáv (Consent-Banner) beállításainak módosítását minden eszközön külön el kell végezni.

Google Ad Manager

Amennyiben a Google Ad Manager, a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország („Google”) által működtetett internetes hirdetési szolgáltatás hirdetést jelenít meg ezen a weboldalon, böngészője elmenthet olyan sütit, amelyet a Google Inc. vagy harmadik fél küldött. A sütiben tárolt információkat a Google Inc. vagy harmadik fél rögzítheti, gyűjtheti és kiértékelheti.

 

Ezen túlmenően a Google Ad Manager úgynevezett (re)marketing tag-eket (címkéket) (láthatatlan grafikákat, más néven „Web Beacons” /webjelzők/) is használhat az információk gyűjtésére. Használatukkal pl. rögzíthető és értékelhető a weboldal látogatói forgalma.

 

Személyes adatai kezelésének jogszerűségét az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. szakasz a) pont) alapozza meg.

 

A süti és/vagy a (re)marketing címke által a weboldal használatáról generált információkat a Google továbbíthatja az Egyesült Államokban lévő szervereire és tárolhatja azokon.

 

Az így megszerzett információkat a Google az Ön Google Ad Manager hirdetéseivel kapcsolatos felhasználói viselkedésének értékelésére használja. A Google adott esetben ezeket az információkat harmadik feleknek is átadja, amennyiben jogszabály írja elő vagy ha harmadik felek kezelik a Google megbízásából.

 

Ha regisztrációja van valamelyik Google-szolgáltatásnál, a Google az Ön látogatását hozzárendelheti a fiókjához.

 

Kifogásolhatja a követést: Beállíthatja böngészőjét úgy, hogy tájékoztatást kapjon a sütik beállításáról és csak egyedi esetekben engedélyezze a sütik használatát, bizonyos esetekben vagy általában kizárja a sütik elfogadását és aktiválja a sütik automatikus törlését a böngésző bezárásakor. Ha kikapcsolja a sütiket, korlátozott lehet a weboldal működése.

 

A Google által biztosított plug-in-t (beépülő modult) az alábbi hivatkozással is telepítheti: www.google.com/settings/ads/plugin.

Továbbá előremenő hatállyal bármikor visszavonhatja hozzájárulását. Ehhez egyszerűen nyissa meg beleegyezési sávunkat (Consent-Banner) és törölje a megfelelő süti(ke)t. Felhívjuk figyelmét, hogy a beleegyező sáv (Consent-Banner) beállításainak módosítását minden eszközön külön el kell végezni.

 

Adatvédelmi beállítások

 

További információt az adatok Google általi felhasználásáról, a beállítási és kifogásolási lehetőségekről a Google adatvédelmi nyilatkozatában (https://policies.google.com/technologies/ads), valamint a Google hirdetéseinek megjelenítésére vonatkozó beállításokban talál (https://adssettings.google.com/authenticated).

Google Tag Manager

A weboldal a Google Tag Manager-t (címkekezelőt) használja. A szolgáltatás lehetővé teszi a weboldalcímkék egy felületen keresztüli adatkezelését. A Tag Manager a technikai működéshez szükséges, mert ez vezérli a címkéket. A Google Tag Manager használatának jogszerűségét a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének 1. szakasz f) pontja alapozza meg. A Google Tag Manager csak címkéket telepít. Ez a következőt jelenti: Nem használ sütiket és nem rögzít személyes adatokat. A Google Tag Manager olyan más címkéket indít el, amelyek adott esetben adatokat gyűjthetnek. A Google Tag Manager azonban nem fér hozzá ezekhez az adatokhoz. Ha kikapcsolást végeztek domain vagy süti szinten, akkor is megmarad az összes nyomkövető címke abban az esetben, ha a kikapcsolást a Google Tag Manager-rel hajtják végre. 

Google Maps

Weboldalunk a Google Ireland Limited vállalat, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország („Google”), Google Maps (API) szolgáltatását használja. Az uberall.com szolgáltatónk a Google Maps szolgáltatást a „helykereső” funkció biztosítására használja. A Google Maps földrajzi térképek interaktív megjelenítését végző, földrajzi információkat vizuálisan megjelenítő szolgáltatás. A szolgáltatás használatával megjelennek Önnek a telephelyeink és megkönnyíti az esetleges utazást.

 

Annak megakadályozására, hogy a Google Maps térképeivel összekapcsolt aloldalak lekérésekor weboldalunk Ön általi használatával kapcsolatos információkat (például az Ön IP címét) továbbítsanak az Egyesült Államokban lévő Google szerverekre és azokon tárolják, az úgynevezett két kattintásos megoldást alkalmazzuk. Valamennyi Google Maps-tartalom alapértelmezés szerint inaktív. A Google Maps szerverekkel csak akkor jön létre közvetlen kapcsolat, ha Ön saját maga aktiválja a Google Maps szolgáltatást. Ezzel a kattintással beleegyezik abba, hogy adatait továbbítsák a Google Maps-be és a böngészőjére sütiket állítsanak be.

 

Önnek lehetősége van beleegyezését adni a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. szakasz a) pontjával összhangban az egyes térképek lekéréséhez és földrajzi információk bármikori, újbóli megadásához.

 

A Google Maps használatával kapcsolatos részletes adatvédelmi információk a Google weboldalán találhatók: („Google Privacy Policy”/Google adatvédelmi irányelvek/): http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Google reCaptcha

Ezen a weboldalon a Google Ireland Limited vállalat, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország, a Google reCAPTCHA funkcióját használjuk. A funkció elsősorban annak megkülönböztetésére szolgál, hogy természetes személy végzi-e a bevitelt vagy visszaélés jellegű gépi és automatizált adatkezelés történik-e.

 

A weboldalunk biztonságához, valamint a visszaélések és a spamek elkerüléséhez fűződő jogos érdekeink érvényesítéséhez szükséges adatkezelés jogszerűségét a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szabályozza.

 

A lekérdezés magában foglalja az IP cím és a Google által a reCAPTCHA szolgáltatáshoz szükséges egyéb adatok Google-nak történő elküldését. Ebből a célból az Ön bevitelét továbbítjuk a Google-nak, ahol felhasználják.

 

A Google használati feltételeit a http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html címen tekintheti meg, az adatvédelemről további részletes információk a Google weboldalán találhatók („Google Privacy Policy”/Google adatvédelmi irányelvek/): http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

 

Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated​​​​​​​ 

Consentmanager

Weboldalunkra integráltuk a Jaohawi AB (Håltgelvågen 1b, 72348 Västerås, Svédország, info@consentmanager.net), „consentmanager”-t, azaz beleegyezés-kezelő eszközét (www.consentmanager.net), hogy hozzájárulást szerezzünk az adatkezeléshez, ill. a sütik használatához vagy hasonló funkciók lekéréséhez. A „consentmanager” segítségével Önnek lehetősége van beleegyezését adni weboldalunk bizonyos funkcióihoz, pl. külső elemek integrálása, statisztikai elemzés, hatótávolság-mérés és személyre szabott hirdetés engedélyezése vagy elutasítása céljából. A „consentmanager” segítségével megadhatja vagy elutasíthatja az összes funkcióval kapcsolatos hozzájárulását vagy jóváhagyását adhatja meghatározott célokhoz, egyes funkciókhoz. Utólag is módosíthatja az elvégzett beállításokat. A „consentmanager” integrálásának célja, hogy lehetővé tegye weboldalunk használóinak a fent említett témákkal döntéshozatalt és weboldalunk további használatának keretében felajánlja a már elvégzett beállítások változtatásának lehetőségét (a beállítások módosításához használja ezt a hivatkozást:

 

https://www.leadec-services.com#cmpscreencustom

 

A „consentmanager” használata során kezelik az alkalmazott készülékről származó személyes adatokat és információkat, például az IP címet. A beállítások mentésére egy süti van beállítva, amely technikailag szükséges a weboldal működéséhez.

 

Az adatkezelés jogszerűségét a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. szakasz c) pontja és alternatívaként a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. szakasz f) pontja szabályozza. A „consentmanager” eszközt jogi kötelezettségeink (pl. igazolási kötelezettség) teljesítésére használjuk. Adatkezeléshez fűződő jogos érdekeink a felhasználói beállítások és preferenciák tárolása a sütik és további funkciók használatával kapcsolatban. A „consentmanager” addig tárolja az Ön adatait, amíg aktívak a felhasználói beállítások, legfeljebb azonban két évig. A felhasználói beállítások utáni két évvel újra megkérjük az Ön hozzájárulását. A felhasználói beállításokat ezután két évre ismét elmentjük.

 

Ön kifogásolhatja az adatkezelést. Önnek joga van kifogást emelni a saját helyzetéből fakadó okok alapján. Kérjük, kifogását erre az e-mail címre küldje: dataprivacy.DE*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@leadec-services.com.

Youtube

Online kínálatunk közé tartoznak a Google Ireland Limited szolgáltató, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország. „YouTube” videói. Az összes videók kiterjesztett adatvédelmi módra van beállítva.

 

A videók kiterjesztett adatvédelmi módra beállításával nem állítanak be hozzájárulást igénylő sütiket, amelyek rögzítik a felhasználói viselkedést a videólejátszás személyre szabása érdekében. A kiterjesztett adatvédelmi mód csak a felhasználói viselkedés rögzítésére vonatkozik, hirdetések és más harmadik felektől származó tartalmak utólagos feltöltésére nem.

 

Az Ön adatai védelmére az ún. két kattintásos megoldást is alkalmazzuk. Valamennyi YouTube-tartalom alapértelmezés szerint inaktív. A YouTube szerverekkel csak akkor jön létre közvetlen kapcsolat, ha Ön aktiválja a YouTube szolgáltatást. Ezzel a kattintással beleegyezik abba, hogy például IP címét, referencia-információit (tehát azt a weboldalt, amelyről hozzánk érkezik) és böngészőadatait továbbítsa a YouTube-ra és böngészőjében sütik legyenek beállítva. Ezeket azután rendszerint az Egyesült Államokban lévő szerverre továbbítják és ott tárolják.

Önnek lehetősége van beleegyezését adni a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. szakasz a) pontjával összhangban videók lekéréséhez és videók bármikori, az Ön részére történő, újabb megosztásához.

 

Az adatgyűjtés céljáról és tartalmáról, valamint YouTube általi kezeléséről további információt a Google adatvédelmi nyilatkozatában talál. Itt további információk szerepelnek az Ön jogairól és a magánélet védelmét szolgáló beállítási lehetőségekről: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Tudnivalók az adatvédelemről a közösségi médiában

A Leadec Holding BV & Co. KG különböző megjelenéseket tart fenn a „közösségi médiában” annak érdekében, hogy kommunikáljon az ügyfelekkel, az érdeklődő felekkel, a felhasználókkal és tájékoztassuk őket ajánlatainkról.

 

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy ezeknek a felületeknek a közösségi média által biztosított funkciókkal használata az Ön felelőssége. Ez különösen a weboldalunkon az Ön által alkalmazott konkrét viselkedést érinti. Ez kifejezetten az interaktív funkciók használatára érvényes (pl. kommentek, megosztás, értékelés).

 

Személyes adatainak kezelése tekintetében azonban a Facebookkal együttes felelősséggel tartozunk minden ügyfél, érdeklődő és felhasználó felé. Tudatában vagyunk ennek a felelősségnek, és fontos célunk az Ön adatainak védelme. Sajnos nem tudjuk teljes mértékben vállalni ezt a felelősséget, mert a Facebook nem biztosítja számunkra az információk olyan átláthatóságát, ami szükséges volna az említett tájékoztatási kötelezettségek teljesítéséhez. Minenképp arra törekszünk, hogy minden szükséges intézkedést megtegyünk adatai védelmére. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a Facebook viseli az elsődleges felelősséget az Insights adatok kezeléséért. Rajongói oldal üzemeltetőjeként nem hozunk döntéseket az Insights adatok kezeléséről.

 

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra is, hogy az Ön adatai az Európai Unión kívül is kezelhetők.

 

Ezenkívül az Ön adatai piackutatási és hirdetési célokra is kezelhetők. Pl. a felhasználó viselkedése és az ebből fakadó érdeklődési körök alapján készülnek a felhasználói profilok. Ezáltal pl. a hirdetések olyan felületeken belül és kívül kapcsolhatók, amelyek feltehetően megfelelnek az Ön érdeklődésének. Ebből a célból a sütiket általában az Ön számítógépén tárolják. Ettől függetlenül a felhasználói profilokban azok az adatok is tárolhatók, amelyeket nem közvetlenül az Ön készülékéről gyűjtöttek (különösen, ha Ön a megfelelő felületek tagja és be van jelentkezve rájuk).

 

A weboldal szolgáltatójaként nem gyűjtünk és nem kezelünk egyéb adatokat szolgáltatásunk Ön általi használatáról.

 

A felhasználók személyes adatainak kezelése jogos érdekeink alapján történik a felhasználók megfelelő tájékoztatása és a velük folytatott kommunikáció alapján, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. szakasz f) pontjának megfelelően. Ha Öntől az adott szolgáltatók beleegyezést kérnek az adatkezeléshez (tehát pl. jelölőnégyzet bejelölésével vagy gombra kattintással adja beleegyezését), az adatkezelés jogszerűségét a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. szakasz a) pontja szabályozza.

 

Tiltakozási lehetőség

 

Ha Ön közösségi hálózat tagja és nem szeretné, hogy a hálózat weboldalunkon keresztül adatokat gyűjtsön Önről és összekapcsolja az adott hálózatban tárolt tagi adataival,

 

 • jelentkezzen ki a megfelelő hálózatból, mielőtt meglátogatja weboldalunkat,
 • törölje az eszközön lévő sütiket,
 • lépjen ki és indítsa újra a böngészőt.

Az újbóli bejelentkezés után azonban az adott felhasználóként újra felismerheti Önt a hálózat.

 

A mindenkori adatkezelés és a kifogás lehetőségeinek (opt-out) részletes leírása az alábbiakban megadott szolgáltatók által hivatkozott információkra vonatkozik.

 

Az információkérések és a felhasználói jogok érvényesítése esetén is felhívjuk figyelmét arra, hogy ezek a leghatékonyabban a szolgáltatóknál érvényesíthetők. Csak a szolgáltatók férhetnek hozzá a felhasználók adataihoz, ők tehetnek megfelelő intézkedéseket és adhatnak tájékoztatást. Ha továbbra is segítségre van szüksége, vegye fel velünk a kapcsolatot.

 

Hivatkozások más szolgáltatókhoz

Weboldalunk más vállalatok weboldalaira vezető – egyértelműen felismerhető – hivatkozásokat is tartalmaz. Amennyiben más szolgáltatók weboldalaira hivatkozó hivatkozásokat talál, azok tartalmára vállalatunknak nincs hatása. Ezért ezekért a tartalmakért semmilyen garanciát vagy felelősséget nem vállalunk. Az oldalak tartalmaiért minden esetben a mindenkori ajánlattevő vagy üzemeltető felel.

 

A hivatkozott oldalakat a hivatkozás időpontjában az esetlegesen lehetséges jogsértésekre és azonosítható jogsérelmekre nézve ellenőriztük. Jogellenes tartalmak a hivatkozás időpontjáig nem voltak felismerhetők. A hivatkozott oldalak folyamatos tartalmi ellenőrzése azonban jogsérelem konkrét vélelme nélkül nem elvárható. Jogsérelmek ismertté válása esetén az ilyen jellegű hivatkozásokat haladéktalanul eltávolítjuk.

További információk: tudnivalók a szerzői jogokról és a művészeti szerzői jogi jogokról

Ha képeket, szövegeket, rajzokat, videókat, zenét stb. szeretne közzétenni weboldalunkon, akkor tudnia kell, hogy ezzel minden felhasználói jogot átruház a hálózatra, ami végső soron jogi következményekkel járhat Önre nézve, ha nem Ön a szerző, ill. a szerzői jog tulajdonosa.