Kérjük válasszon:
Leadec globális
Menj a főoldalra

Adatvédelmi tájékoztatás a pályázati folyamathoz

Személyes adatok gyűjtése és felhasználása a pályázati folyamatban

Személyes adatok gyűjtése és felhasználása a pályázati folyamatban

 

Köszönjük vállalatunk iránti érdeklődését. A Leadec számára különösen fontos, hogy szavatolja személyes adatainak lehető legmagasabb szintű védelmét. A Leadecnél a jelentkezés keretében gyűjtött és kezelt összes személyes adatot műszaki és szervezeti intézkedésekkel védjük a jogosulatlan hozzáféréssel és manipulációval szemben. 

 

Az adatgyűjtés célja 

 

Adatait csak a Leadec-vállalatcsoporton belüli állások betöltésének céljára gyűjtjük és kezeljük. Ez azt jelenti, hogy személyes adatokat csak a pályázati eljárás hatékony és korrekt lefolytatásának céljára, valamint a kapcsolatfelvételre használjuk a jelentkezési folyamat keretében. 

 

Felelősség az adatgyűjtésért 

 

Az adatgyűjtés adatkezelője ebben az értelemben - konkrétan kiírt állásra vonatkozó jelentkezés esetében - a mindenkori megnevezett társaság, amelynek elérhetőségét a megfelelő pályázati kiíráson találja meg. 

 

A Leadec csoport az érvényes európai adatvédelmi jogon kívüli országokban is rendelkezik telephelyekkel. Amennyiben az ezekben az országokban kiírt állásra pályázik, felhívjuk a figyelmét arra, hogy adatainak kezelése ezekben az országokban történik. 

 

Amennyiben Ön a Leadec-pályázatkezelés keretében egy konkrétan kiírt állásra pályázik, adatainak használata központi személyzeti részlegünk, valamint adott esetben a kiíró vállalat személyzeti felelősei által történik.

 

Ezen túlmenően pályázati adatainak továbbadására kapcsolt vállalatok számára csak az Ön által adott hozzájárulás keretében kerül sor. Ez a beleegyezés önkéntes és bármikor a jövőre vonatkozó hatállyal e-mail formájában visszavonhatja, ezzel kapcsolatban írjon a vigykarrier*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@leadec-services.com e-mail címre.

 

Adatgyűjtés online pályázat esetén

 

A pályázati űrlap kitöltésekor személyes adatainak megadása szükséges. A törvény szerint meghatározott adattakarékosság és adatelkerülés elvét figyelembe vesszük úgy, hogy Önnek csak azokat az adatokat kell megadnia, amelyekre a pályázat teljes körű vizsgálatához szükségünk van, mint pl. önéletrajzára, vagy amelyek gyűjtésére jogszabály kötelez bennünket. Ezek a kötelező adatok csillaggal (*) vannak megjelölve. Műszaki, valamint jogi okokból emellett kezeljük IP-címét. Ezen adatok nélkül sajnos nem végezhetjük el pályázati dokumentációjának vizsgálatát. Magától értetődően lehetősége van önként adatok megadására a pályázati űrlapon.

 

Pályázati dokumentációját saját pályázati rendszerünk által kódolva kapjuk meg. 

 

Adatgyűjtés jelentkezés keretében 

 

Amennyiben Ön regisztrál a pályázatkezelő rendszerünkbe, akkor adatainak felhasználására – a szakmai profilja értékelése céljából - központi személyzeti részlegünk, valamint adott esetben az Ön számára - a képzettségi profiljának megfelelően - szóba jöhető kapcsolt társaságok személyzeti felelősei által kerül sor.

Adattörlés

Pályázatának keretében gondoskodunk arról, hogy azon cél megszűnése esetén, amelyhez adatait megkaptuk, azokat rendszerünkből automatikusan töröljük. Rendszereink garantálják az adatgyűjtési cél megszűnése után az adattörlést. Ez a következőt jelenti: adatait a fent megnevezett célokra tároljuk a pályázati eljárás lezárásáig és az erre vonatkozó határidők lejártáig, tehát legfeljebb hat hónapig a döntés meghozatala után.  Amennyiben Ön nem kerül felvételre, pályázati adatait tehát alapvetően 6 hónap után töröljük.

 

Amennyiben tapasztalatai egyeznek cégünk profiljával, akkor szívesen felvennénk pályázói rendszerünkbe és adatait a 6 hónapos határidőn túl is tárolnánk. Ebben az esetben Öntől a 6 hónapos határidő lejárta előtt, majd 12 havonta kérjük az adatainak tárolására vonatkozó beleegyezését és egyidejűleg a profilja frissítését. Amint ezzel már nem rendelkezünk, töröljük adatait.

Biztonság

Adatainak manipuláció, elveszítés vagy megsemmisülés elleni védelmére a Leadec-vállalatcsoport műszaki és szervezeti intézkedéseket tesz, amelyeket folyamatosan fejleszt.

Az Ön jogai

Önnek joga van felvilágosítást kapni az általunk tárolt személyes adatairól. Ezen túlmenően megilleti Önt adatai törlésének és helyesbítésének joga, az adathordozhatósághoz való jog, az adatkezelés korlátozásához való jog, valamint az adatai kezelésével szembeni tiltakozáshoz való jog Amennyiben ezzel élni kíván, kérjük írjon nekünk a vigykarrier*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@leadec-services.com e-mail címre.

További adatvédelmi információkat a https://hungary.leadec-services.com/hu/adatvedelmi-informaciok címen talál.