Leadec objął patronat nad kształceniem uczniów w zawodzie Technik Elektryk w Polkowicach

W środę 23 stycznia 2019r. Panowie Przemysław Pendrowski – Członek Zarządu oraz Dariusz Kowalski – Dyrektor Oddziału Polkowice podpisali w tej sprawie porozumienie z Zespołem Szkół im Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach.

Patronat Polkowicach

Dla uczniów to nie tylko ciekawa ścieżka edukacyjna, ale również szansa na zatrudnienie w firmie o międzynarodowym zasięgu.

Od września 2019 roku praktykę w zawodzie Technik Elektryk w Leadec rozpocznie 14 uczniów.

„Myślę, że to bardzo ważny moment dla naszej firmy. W ramach naszego programu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu chcemy wspólnie uczestniczyć w procesie kształcenia młodzieży, a także umożliwić jej praktyczne poznanie uwarunkowań nowej techniki, nowych technologii przemysłu 4.0. Chcemy, żeby zdobyli te umiejętności u nas” - mówi Dariusz Kowalski, Dyrektor Oddziału.

„Utworzenie kształcenia w tym zawodzie wymagało sporo czasu. Trzeba było rozpoznać potrzeby i możliwości rynku. Była to praca zespołowa. To zupełnie nowy kierunek, który będzie uruchamiany na bazie kształcenia w zawodzie elektromechanik na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, obecnie branżowej” - mówi Jolanta Rubiś-Kulczycka, Dyrektor ZS w Polkowicach.

Patronat Polkowicach

 

„Każda taka inicjatywa wspierana jest przez powiat polkowicki. - To dobry znak, szansa na rozwój nowych miejsc pracy, a także samej szkoły. Cieszy to, że podpisywane są umowy tego typu z tak wiodącymi firmami na rynku. Te praktyki i dostosowanie kształcenia pod wysoki przemysł daje także bardzo duże umiejętności i dobry start na rynku pracy naszym absolwentom” - mówi Kamil Ciupak, starosta polkowicki.

Cały projekt koordynuje i nadzoruje Dominika Niewiedziała – Specjalista ds. kadr w Oddziale Polkowice. Uczniów szkolić będą Instruktorzy praktycznej nauki zwodu, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia oraz są wieloletnimi i doświadczonymi pracownikami polkowickiego oddziału Leadec.