etracker

Dostawca tej strony internetowej korzysta z usług etracker GmbH, Hamburg, Niemcy (www.etracker.com) w celu analizy danych użytkowych. Wykorzystywane są tu pliki cookie, które umożliwiają analizę statystyczną korzystania z tej strony internetowej przez odwiedzających, jak również wyświetlanie treści istotnych dla użytkownika lub reklam. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika. Pliki cookie etracker nie zawierają żadnych informacji umożliwiających zidentyfikowanie użytkownika.

etracker anonimizuje adres IP tak wcześnie jak to możliwe i przekształca login lub identyfikator urządzenia w unikalny klucz, za pomocą którego nie można jednak nawiązać połączenia z żadną konkretną osobą. etracker nie wykorzystuje go w żadnym innym celu, nie łączy z innymi danymi ani nie przekazuje go osobom trzecim.

Dane generowane przez etracker są przetwarzane i przechowywane przez etracker wyłącznie w Niemczech na zlecenie dostawcy tej strony internetowej i w związku z tym podlegają surowym niemieckim i europejskim przepisom i standardom dotyczącym ochrony danych. 

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 lit. f) (uzasadniony interes) ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO). 

W każdej chwili mogą Państwo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych, o ile jest ono związane z Państwa osobą. Państwa sprzeciw nie ma żadnych negatywnych skutków dla Państwa.

Dalsze informacje na temat ochrony danych za pomocą etracker można znaleźć na stronie www.etracker.com/datenschutz.

etracker Opt-out

Facebook Custom Audiences („niestandardowa grupa odbiorców”), przez okres od 13.03 do 30.04. 2019

Niniejsza strona wykorzystuje funkcję tzw. niestandardowej grupy odbiorców, której operatorem jest Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA lub, jeśli użytkownik ma siedzibę na terytorium UE, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO; tj. na podstawie naszego interesu w analizowaniu i optymalizacji naszej witryny internetowej.

Istnieje możliwość przekazywania danych osobowych przez Facebook Inc. do USA. Facebook jest jednakże związany zasadami Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active. Oznacza to, że Facebook zobowiązał się do przestrzegania standardów ochrony danych obowiązujących w UE.

Możesz umożliwić wyświetlanie przez Facebook i jego partnerów reklam na Facebooku i poza nim. W tym celu na Twoim komputerze może zostać zapisany plik cookie. Stosujemy funkcję Facebook Custom Audiences, aby poprzez wyświetlanie naszych reklam dotrzeć tylko do tych użytkowników, którzy odwiedzili również naszą stronę lub posiadają określone cechy, które przekazujemy do Facebooka. Dzięki funkcji Facebook Custom Audiences Facebook może wybrać odwiedzających naszą witrynę internetową jako grupę docelową, której będą wyświetlane reklamy.

Gromadzimy i przetwarzamy następujące dane dotyczące odwiedzin naszej witryny przez użytkownika, przez okres od 13.03 do 30.04. 2019:

  • identyfikator użytkownika Facebooka
  • adres IP
  • używana przeglądarka
  • typ urządzenia

Za pomocą funkcji Facebook Custom Audiences można na różnych stronach śledzić zachowanie użytkownika, który zobaczył i kliknął reklamę na Facebooku. Funkcja ta służy do pomiaru skuteczności reklam na Facebooku do celów statystycznych i marketingowych oraz pomaga optymalizować kolejne kampanie reklamowe.

Przetwarzanie danych przez Facebook odbywa się w ramach Zasad dotyczących danych: https://www.facebook.com/policy. Szczegółowe informacje o funkcji Facebook Custom Audiences są dostępne tutaj: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616. Użytkownik może odmówić zgody na gromadzenie danych w ramach funkcji Facebook Custom Audiences oraz użycie jego danych do wyświetlania reklam. https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Użytkownik może również dezaktywować użycie plików cookie przez podmioty trzecie, takie jak np. Facebook, na następującej stronie Digital Advertising Alliance: http://www.aboutads.info/choices/

Oprócz tego użytkownik tutaj wyłączyć obsługę plików cookie (uwaga: przycisk rezygnacji zostanie wyświetlony tylko wtedy, gdy ta funkcja rezygnacji nie została jeszcze aktywowana):